MergedFile

Zajišťujeme projekční a elektro-montážní práce:

  • projekci a výstavbu elektrických vedení nízkého i vysokého napětí včetně trafostanic
  • opravy a úpravy stávajících rozvodů VN, NN a trafostanic
  • návrh, úpravy, dodání a montáž elektroměrových rozvaděčů přímého i nepřímého měření
  • návrhy a provedení rozvodů veřejného osvětlení
  • správu soukromých sítí VN, TS a VO včetně zajištění povinné údržby
  • držíme havarijní pohotovost a jsme schopni operativně řešit poruchy a havárie na rozvodném zařízení
  • provádíme revize elektrických zařízení
  • provádíme vyhledávání kabelových sítí
  • vlastníme oprávnění a provádíme práce na zařízení nízkého napětí pod napětím
  • vlastníme autorizace pro technologická zařízení staveb a techniku prostředí staveb